Härnösands Skoterklubb

Styrelsen i Härnösands Skoterklubb

Ordförande: Nils-Erik (Nille) Borg 070 6879184

Kassör: Marcus Norlin 073 6554677

Sekreterare: Camilla Gradin 070-602 60 04

Ledamot: Stefan Wickman 070-6294813

Ledamot: Håkan Törnberg 070 5356303

Styrelsesuppleant: Sten Tjärnlund o70- 070-3161536

Styrelsesuppleant: Mattias Vikman 070-6556506

Valberedning: Fredrik Hellgren 

Valberedning sam.kall:Mats Larsson 070-3404176

Revisor: Kristina Larsson

Revisorsuppleant:Rikard Viklund 070-474 15 05